Dokumentasjon

På denne siden finner du en samlet oversikt av vår dokumentasjon på FDV, monteringsanvisninger og CE-deklarasjoner.
Du trenger Acrobat Reader for å lese PDF-filer. Garantiskjema for Elflex varmefolie MK5 finner du her.

FDV dokumentasjon

Forvaltning – drift – vedlikehold

FDV-dokumentasjon er lovpålagt dokumentasjon for et bygg som inneholder produkter som skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes i løpet av byggets levetid. FDV er en forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold. Her finner du en samlet oversikt over FDV dokumentasjon for våre Elflex produkter.

Monteringsanvisninger

Elflex-produkter

Finn produktet du mangler monteringsanvisningen for i listen nedenfor. Deretter kan du laste ned dokumentet som en PDF-fil og skrive ut eller lese direkte på skjermen din – ganske enkelt! Vennligst merk at vi legger til nye monteringsanvisninger på siden kontinuerlig, og derfor er den ikke fullstendig.

CE-deklarasjoner

Oversikt CE-deklarasjoner Elflex-produkter

CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet/forordningen anses å være oppfylt. Her finner du en samlet oversikt over våre CE deklarasjoner. Vennligst merk at vi legger til nye CE deklarasjoner på siden kontinuerlig, og derfor er den ikke fullstendig.