Energilagring

HES energilagring er en komplett løsning i kombinasjon med solcelleanlegg. I tillegg til selve battericellene inkluderer enheten også sin egen asymmetriske trefase-omformer med en nominell effekt på 10 kW, en solcelle MPPT-kontroller med to uavhengige innganger for tilkobling av opptil 12 kWp PV-paneler, en synkroniseringsmodul for tilkobling og parallelldrift med distribusjonsnettet, en batterilader, et batteriovervåkingssystem (BMS) og en modul med kontroll- og kommunikasjonsenhet. HES-lageret kommer i kapasiteter på  13,7 kWh, 27,4 kWh og 41,1 kWh . All teknologien er plassert i et 60 x 60 x 192 cm stålskap.

HES brukeren får tilgang til et  webgrensesnitt , som kan brukes til å overvåke systemets gjeldende status; det er mulig i ettertid å evaluere bygningens forbruksbalanse, PV-produksjon, mengden energi som tas fra distribusjonsnettet, historien om batteriladingsstatus, etc. En tre-dagers solvarsel for PV-anlegget er også gitt . Detaljerte driftsdata for en valgt periode kan også lastes ned og viderebehandles individuelt. Innenfor brukergrensesnittet er det også mulig å enkelt  endre driftsmodusene  (ECO, UPS, WINTER) og stille inn grunnleggende parametere som bestemmer systemets oppførsel (statusgrenser for batterilading for start av nettlading, for start av belastning kompensasjon, minimumsverdi for batterilading osv.).

HMS-stasjonen muliggjør også  effektiv bruk av spotprisene på strøm . Dette sikres av en unik algoritme som kontinuerlig evaluerer timepriser, PV produksjonsprognose og husforbruksprognose og basert på disse dataene bestemmer modellen så når batteriet skal lades fra distribusjonsnettet og når systemet skal levere energi til nettet. Autonomt styrt drift av lageret kan bidra betydelig til ytterligere aktiv reduksjon av driftskostnadene.

Ønskes det energilagring til industri og brukere med behøv for mye kapasitet skreddersyr vi løsninger etter kundes behov.

Les mer om våre produkter her.

Kontakt oss for mer informasjon; post@elflex.no

Kategori: