Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Konsulent Team AS sitt nettsted; elflex.no.
I forbindelse med EUs forordning for personvern også kalt GDPR, er vi pålagt å informere deg om våre personvernregler som du kan lese her:

Behandlingsansvarlig
Daglig leder ved Konsulent Team AS, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester.
  • For å kunne sende relevant informasjon.
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.
  • For å kunne levere tjenester som avtalt.

Hva er det rettslige grunnlaget?
Dette er ofte for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser, eller for å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

Hvilke personopplysninger behandles?
Denne nettsiden bruker kontaktskjema – og samler inn data via denne. Vi samler i denne forbindelse inn; fornavn, etternavn, evt. firmanavn og epostadresse. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å besvare din henvendelse eller gi deg tilgang til produkter og tjenester.

Eksempel på skjema:

  • Ved påmelding til kurs eller konferanser.
  • Når man laster ned dokumenter som produktkataloger, brosjyrer e.l.
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev.

Konsulent Team AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer.

Hvor hentes opplysningene fra?
Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

Alle tredjeparter benyttet er i henhold til EU`s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation).

Eksterne script benyttet på elflex.no er Google Tag Manager, Facebook og MakeNewsmail.

Våre cookies lagres via tredjepartsaktører (script), og Konsulent Team AS forholder seg til de enhver tids gjeldende regler for disse.

Elflex.no benytter såkalte «cookies» (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker, og til statistikk.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Konsulent Team AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Konsulent Team AS.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, f.eks til transportører av gods, slik som Posten, Bring osv.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Informasjon innhentet gjennom skjema på elflex.no lagres i vårt CRM-system og i vårt nyhetsbrevsystem MakeNewsmail. Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss eller for eksempel ved å benytte avmeldingslenke i nyhetsbrev.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene Konsulent Team AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av berettigede interesser. Konsulent Team AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt nedenfor dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Konsulent Team AS.

Dersom du mener at Konsulent Team AS behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Hvordan sikres opplysningene?
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av den aktuelle tjenesten. De har egne rutiner for dette.

Kontaktinformasjon
Konsulent Team AS
Valhallavegen 10
2060 Gardermoen, Norway
Tlf: 63 94 26 80
Epost: post@elflex.no