ENERGILAGRING. Vi har løsningen for alle!

De fleste kjenner oss som en leverandør av elektrisk varme.
Vi har alltid hatt fokus på trygge, effektive, og energigjerrige løsninger. Gjennom mer enn 30 år med prosjektering og salg av Elflex varmefolie og varmekabler i lavtbyggende konstruksjoner, samt effektive IR-varmepaneler for tak og vegg har vi gitt vårt bidrag til energiøkonomisering, varme lune hjem og kontorer. En hyggelig pris og europeiske kvalitetsprodukter har gitt oss gleden av å ha fornøyde kunder med lave utgifter til varme. Men vi ser utviklingen i energimarkedet krever mer og sammen med Fenix Group kan vi nå presentere en komplett løsning for energilagring for hus, hytter og industri. Bli med på reisen. Vi er klare.

Les mer i våre publikasjoner, for industri(DES) og bolig(HES)

Batteripakke for bolighus HES

 • Alt-i-ett (600x600x1920mm)
 • Output: 10 kW
 • Kapasitet: 13,7-41 kWh
 • Utgangsspenning AC: 3x 230/400V + N
 • 3fas, asymmetrisk belastning
 • Batteri: Li-Ion
 • Løsning for å være av og på strømnettet

Dagens energimarked er utfordrende og forbruker har lite kontroll på forbruk og priser, både privat og i industri med timebasert kostbar strøm. Andre energikilder øker også i pris, så det er lite lønnsomt å bytte energigiver. Da er alternativet å sitte og fryse eller stoppe produksjonen i virksomheter. Det lages økonomiske støtteordninger for private husholdninger, men ikke for f.eks hytter og industri, med de konsekvenser det medfører. Vi ser også at investeringsviljen blant forbrukerne og det å tenke smarte løsninger blir mer aktuelt ettersom energiprisene stiger. Norske husholdninger har spart strøm en årrekke og er blant Europas beste på akkurat dette. Men vi må bruke energi for å ha varme hus og ivareta en komfort som er selvfølgelig i et mørkt og kaldt land som Norge. Dagens energipriser og energipolitikk gjør dette utfordrende, både privat og i industri. Det som tradisjonelt er blitt gjort er å installere smarte termostater og styringer på hvert enkelt produkt,

men hva om vi heller konsentrerte oss om å kontrollere det totale energiforbruket i bygget?

Solcelleinstallasjon på bolig og næring har vært en suksess, og det er flere og fler som ser nytten i å lage egen strøm og selge overskytende energi tilbake på nettet. Men det som virkelig kan bidra til en lønnsom investering og et trygt hjem er å kunne lagre energien lokalt og bruke ved behov. Altså en batteripakke hvor man lagrer strøm. Men det holder ikke bare med et batteri, det må være en løsning som er enkel å installere og som er så smart at systemet selv disponerer den lagrede energien. Dermed kan man unngå å skru av varmen og man kan vaske klær og dusje når man vil.

Våre energilagringssystemer er unike produkter som tar alle disse hensynene. Dermed blir innsparingsmuligheter og nedbetalingstid av investeringen overraskende god. Vi mener vi har det beste systemet for det norske markedet. Vi produserer i Europa og har full kontroll i alle ledd fra produksjon av kabinett til printkort og programvare.

Våre systemer leveres alltid med:

 • Integrert programvare med flere enkle funksjonsvalg.
 • Innebygget konvertere/invertere for direkte tilkobling av solceller.
 • Fleksible valg av størrelse på energilagring/batteri fra private hjem til større industrianlegg.

Investering og nedbetalingstid er alltid viktig
Her har energilagringsystemer en stor fordel fremfor f.eks jordvarme eller solpaneler for oppvarming av vann. Bruk av solfangere til oppvarming av vannbårne varmesystemer gir brukere høy investeringskostnad og lang nedbetalingstid. Dette henger sammen med at varmtvannet benyttes kun til varme og varmtvann til eget forbruk. Nye hus i dag har et varmebehov som er synkende pga byggets gode isolasjonsverdi. Nyere hus med god isolasjon trenger lite effekt pr.kvm for oppvarming. Ved å velge andre systemer enn energilagring gir dette liten innsparing og ingen mulighet til å selge energi man ikke bruker.

Med et batterilagringssystem vil bruker få flere fordeler
Systemet vil levere energi til husets alle funksjoner som lys, elektrisk varme, varmtvann, varmepumper, lading av kjøretøy, ja alt du har tilkoblet. Man kan ha UPS funksjon på kjøl/frys og kurser til f.eks pc og andre elektroniske produkter. Systemet sikrer også en stabil strømforsyning uten høye effekttopper. Dette gir en større besparing og hurtigere inntjeningstid og du behøver ikke tenke på når du skal bruke strøm. I tillegg er det en softwarefunksjon som vil lagre, bruke, eller selge energi når det er gunstig for brukeren. Systemet vil stabilisere og utjevne faseforskjeller på nettet samt sørge for at man ikke får høye høye effekttopper når varmtvannsbereder, elektrisk varme eller elbillader slår inn. Dette medfører reduksjon også på nettleie. Systemet er vedlikeholdsfritt, har lang levetid og har enkle muligheter for utbygging. Og best av alt; det er enkelt å installere og systemet passer seg selv. Brukergrensesnittet er enkelt og man får full oversikt over forbruk, kjøp og salg av energi, ladestrøm fra solcellepaneler etc. Systemet leveres som «plug & play» og vil være ferdig installert i løpet av noen timer! Dette betyr i praksis at man ikke behøver å bytte ut noen av de elektriske varmekildene sine eller andre elektriske produkter. Energilagringssystemet vil sørge for drift av alle elektriske produkter og du vil leve helt som før, men uten å måtte tenke på strømpriser eller forbruk.

Systemets software er linket til Nordpool og vet hva strømprisen blir til enhver tid. Systemet er tilkoblet værvarsling slik at det vet hvor mye solcelleanlegget ditt også kan bidra med neste dag. Eller som vi sier; kjøp billig og selg dyrt.

Til bolig leveres og installeres hele systemet i et skap. Dette plasseres gjerne ved sikringsskap eller i teknisk rom. Har man dårlig plass der hovedsikring er installert kan systemet installeres i egnet rom i f.eks garasje eller bod. Men husk: Det er satt krav til brannsikkerhet og fysisk plass i valgt rom. Det kables mellom sikringsskap og energilagringssystem og solcellepaneler kobles direkte inn i energilagringssystemet. Software er inkludert og trenger ingen ytterligere programmering.

Energilagring – Unngår høye effekttopper – Eget forbruk fra batterier – Akkumulering i perioder med overproduksjon – Reduksjon av hovedstrømbryterens størrelse – Elektromobilitet kompatibel

Til industri bygges systemet etter behov
Kan leveres for installasjon i rom eller som kontainerløsning som settes ute, i lagerrom eller f.eks driftsbygninger! Enklere blir det ikke. Våre ingeniører hos Fenix Group skreddersyr det du trenger for optimal bruk og redusering av energiutgifter, akkurat til ditt bedriftsbehov uansett størrelse og behov.

Enklere kontainerløsninger
Vi leverer også enklere kontainerløsninger for bruk på byggeplasser, skidestinasjoner etc, der man ønsker bedre kapasitet til f.eks lading av kjøretøy eller for å stabilisere nettet.

At man sparer penger i samme slengen må man bare ta med seg.

Prosjektkontainer

 • Kontainer med batterilagring med kapasitet opp til 328 kWh og produksjon opptil 300kW
 • Inverter 150kW, gjenbrukte batterier fra bilindustrien LG Chem 328kWh(2x164kWh)
 • Bruk DES som en ekstra strømkilde når det er nødvendig

Har du et prosjekt du ønsker beregnet, eller bare har lyst til å lære mer? Kontakt oss på post@elflex.no Vi kommer gjerne på besøk for en produktinformasjon.
Med produkter fra Konsulent Team as/Elflex blir det gøy å motta strømregningen!

Ingen kommentarer

You can be the first one to leave a comment.

Legg igjen en kommentar