Varmekabel
Varmekabel

Feil og feilretting på varmekabel

Vi har lyst til å snakke litt om feil og feilretting på varmekabel. Det er ikke ofte det er problemer, men når det skjer er det ofte kostnadskrevende og mye bry for kunden. Vi viser deg noen eksempler på feil installasjon og vi forteller hvordan du kan unngå dem. Er du usikker bør du alltid kontakte leverandør.

En svært vanlig feil er skadelig eller feil plassering av varmekabelens skjøter.
Varmekabelskjøtene brukes for tilkobling av selve varmekabelen og tilkoblingsleder – altså kaldenden. Tilkoblingen skjer via krympestrømper og klemhylser, som er harde og lite fleksible. Forbindelsen må ikke utsettes for bøying – da er det fare for at hylsen bokstavelig talt kutter motstandsledningen under bøying. Mekanisk skade kan også oppstå når kabelen bøyes rett bak krympestrømpen – jo skarpere bøyingen er, jo større fare er det. Det er lite kunnskap om at skjøten også varmes opp, opptil halvparten av lengden (forbindelsen mellom motstandsledningen og tilførselsledningen) på nøyaktig samme måte som varmekabelen. Riktig montering bør derfor utføres slik at koblingen plasseres helt rett og dekkes med avrettingsmasse eller støp, ikke bare i hele lengden, men også pluss 5 cm av varmekabelen og 5 cm av tilførselsledningen utenfor koblingen. Altså ikke bøyes eller tres opp i røravslutninger etc. Den skal dekkes av støpemasse over og under. Varmekabelens tilkoblingsledning må ikke bli liggende på gulvet etter støping. Vi har erfart at det noen ganger legges tilkoblingskabelen/kaldende rett på støpt plate i bygg som ikke er tette. Blir tilkoblingskabelen liggende i vann vil vann trekke seg langt inn i kabelen med fare for at ledere irrer, og at fukt ødelegger skjøter og forårsaker jordfeil. Alle kaldender/tilkoblingskabler skal isoleres og henges opp over gulvflaten for å forhindre vanninntrenging.

Varmekabelfeil
Her blir det umulig å komprimere massen skikkelig og vil resultere i overopphetning. Kabel er installert direkte på plast!
Varmekabelfeil
Skjøt skal ligge fritt og rett. Her vil det bli varmt i vegg med fare for skader.
Varmekabelfeil
Dårlig plassert skjøt med fare for overopphetning og/eller skade i sving på skjøt/kaldende i veggen.

De vanligste feilene ved legging av varmekabler og matter.
En vanlig årsak til at gulvvarme ikke fungerer, er manglende overholdelse av monteringsanvisningen. Noen ganger utføres en så åpenbart feil installasjon, at kunder kontakter oss med en forespørsel om vurdering før de dekker gulvet med avrettingsmasse eller støpemasse. Oftere er det imidlertid feil som ikke er helt åpenbare og som oppdages først når oppvarmingen svikter. I slike tilfeller utførte installasjonsfirmaet installasjonen ganske nøye, men feilene de gjorde kan komme av valg av støpemasse eller manglende komprimering av massen. Her er det flere fag inne i samme installasjonen og det er viktig at alle er informert og har lest monteringsanvisningene til valgte produkter.

Jordfuktig støpemasse skal ikke benyttes da det er fare for luftlommer rundt kabelen f.eks, noe som medfører at kabel blir overopphetet. Det kan være lagt for lite støpemasse over kabelen, eller for tette/kryssende sløyfer. Feil valg av effekt pr.løpemeter på varmekabel sammen med lite støpemasse kan gi kalde felt på gulvet. Lavtbyggende varmegulv krever tettere sløyfeavstand enn varmekabel med 5-6cm overdekking av støp. I lavtbyggende varmegulv skal det benyttes varmekabel med maksimum 10W effekt pr.løpemeter. Avstandskrav til vegger og krav om luftspalte over gulv der innredning monteres over kabel må følges for å unngå overopphetning. Det er også krav til 6mm ubrennbare produkter mellom varmekabel og brennbare underlag. Unntaket er enkelte varmekabelmatter. Det skal være minimum 5cm avstand til rørgjennomføringer, sluk etc. varmekabel må ikke installeres under isolerende produkter, eller tres gjennom isolerende produkter! Det skal i så fall fjernes isolasjon, erstattes med støpemasse, slik at avstand mellom kabel og isolasjon blir minimum 5cm. Avstander og krav må alltid kontrolleres med valgt produkts monteringsanvisning.

Varmekabelfeil
Eksempel på skade pga dårlig komprimert støpemasse.
Varmekabelfeil
K-rør er lagt over varmekabel som medfører luftlommer og overopphetning.
Varmekabelfeil
Varmekabelens sløyfer er lagt for tett og vil medføre overopphetning
Varmekabelfeil
Kryssende kabel!
Varmekabelfeil
VSløyfer er installert for nærme hverandre som vil medføre overopphetning, og der de er for langt fra hverandre blir det kalde felt på gulvet. Kabel er installert direkte på plast!
Varmekabelfeil
Her blir det kalde felt på gulvet, samt at kabel er festet dårlig med tape som vil løsne under støpearbeider. Kabel er installert direkte på plast!
Varmekabelfeil
Kabel er lagt gjennom isolerende materiale med overopphetning som resultat. Kabel er installert direkte på plast!
Varmekabelfeil
For skarpe svinger. Maks bøyeradius står spesifisert i monteringsanvisningen. For skarp sving vil medføre svekkelse i kabelen med fare for brudd. Kabel er installert direkte på plast!

Reparasjon av skadet varmekabel må utføres av profesjonelle.
Noen ganger kan en varmekabel skades utilsiktet før den dekkes med avrettingsmasse eller støpemasse. Slikt skjer vanligvis under byggearbeid, og hvis feilen oppdages i tide, kan en erfaren elektriker reparere det skadede området med et reparasjonssett. Reparasjon betyr at det ikke vil være noen negativ effekt på kvaliteten eller levetiden til varmekabelen.

Dessverre opplever vi noen ganger at personen som skadet kabelen prøvde å reparere den selv uten å ha nødvendig fagkunnskap. De gjør nok dette av bekymring for mulige kostnader, men til slutt resulterer det i mye mer skade. Når varmekabelen er dekket med avrettingsmasse og gulvbelegget/fliser er lagt, er det ikke lenger mulig å fastslå nøyaktig hvor kabelen er skadet uten spesialutstyr. For å finne feilen må servicepersonalet vårt tilkalles.

Varmekabelfeil
Varmekabelfeil
Varmekabelfeil

Konklusjonen er enkel.

Følg alltid monteringsanvisningen!

og informer de som skal støpe om riktig støpemasse og forsiktighet ved støping. Husk gulvføler!

Mål verdier på kabel før legging, etter legging og etter at støpearbeider er utført. Siste sjekk er før installasjon av termostat og igangsetting av anlegget. Fyll ut alle punkt i garantidokument. Ved feil på varmekabel som oppstår etter at gulv er ferdig skal Konsulent Team AS/Elflex kontaktes. Nødvendig installasjonsdokumentasjon sendes til oss og vi avtaler med 3-parts firma om reparasjon og feildokumentasjon. Er det en produktfeil tar vi kostnad for reparasjonen. Se våre garantibetingelser på elflex.no

Valg av riktig termostat er viktig. Vi anbefaler vår Elflex Tutum som er laget spesielt for gulvvarmeprodukter. En kvalitetstermostat med funksjoner tilpasset gulvvarme.

Vår prosjektavdeling hjelper deg med å velge riktige produkter og kan veilede deg om installasjon prosjekt@elflex.no. Vi vet vi har gode prosjektpriser, så bare spør. Du kan lese mer om våre varmekabler her

Ingen kommentarer

You can be the first one to leave a comment.

Legg igjen en kommentar