Oppbygging av gulv

Varmefolie og løsninger i komfortgulvinstallasjon.
Varmefolie installert som lavtbyggende gulvvarme med betegnelsen komfortgulv har vært en fantastisk løsning som har gitt våre kunder mulighet for gulvvarme i tregulv/laminat/parkett i en årrekke. Løsningen med en byggehøyde fra 3,4mm er helt unik og ble fort en foretrukket løsning i norske hjem. Etter hvert som tiden har gått har denne løsningen vist seg overlegen alle andre varmeløsninger både med tanke på komfort, energieffektivitet, produktkvalitet, levetid, og kundetilfredshet.

Tiden går og byggeskikken og produkter forandres. Det limes ikke parkett i not og fjær lenger, men det benyttet klikkskjøt for enkel montering. Vi ser at standard gulvspon blir byttet ut med fuktbestandig spon, vi ser at flere undergulv ikke tilfredsstiller kravene til jevnhet, og vi ser at det kommer nye toppgulv som klikkvinyl, belegg, tynne laminater etc. Dette medfører nye måter å installere på og det blir da også ett viktig moment at installatør velger riktige produkter i varmeinstallasjonen og forstår produktenes egenskaper også i forhold til hverandre. Monteringsanvisninger må leses og forståes. Dette gjelder alle produktene i installasjonen. Vi ser at elektriker holdes til ansvar for mye mer enn dennes installasjon og ansvar dekker. Det er derfor viktig at man forstår oppbygging og produkters sammensetting. At Norsk standard og EU-normer er gjeldene og utført samt elektriske forskrifter er ivaretatt ser vi på som en selvfølge, men det viser seg at dette ikke alltid er tilfelle.

Vi tenkte vi skulle sette fokus noen viktige punkter som gjelder oppbygging og installasjon av komfortgulv med varmefolie.

 1. Les alle monteringsanvisninger slik at du forstår og kan gi kunde riktige råd og tips samt prise installasjonen riktig. Dette vil også hjelpe deg til å unngå unødvendige reklamasjoner.
 2. Kontroller hvilken type undergulv som varmeinstallasjonen skal installeres på, er denne uten svikt, er gulvet jevnt (i henhold til krav), er det betong, gulvbelegg, sponplate for tørre rom, sponplate for fuktige rom, gammelt tregulv etc.
 3. Hva slags toppgulv er det kunde vil installere. Les monteringsanvisning eller kontakt selger av gulvet og spør om krav til trykkfasthet på undergulv og varmemotstand på produktet.
 4. Velg produkter i varmeinstallasjonen fra samme leverandør eller som er testet sammen. Forespør alltid leverandør hvis du ønsker å blande produkter fra forskjellige leverandører i installasjonen.

La meg nevne noen viktige punkter:

 1. ISOLASJONSPLATER: Disse skal ha god varmerefleksjon og være produsert for installasjon i varmegulv. De bør være selvslukkende og de må ikke kollapse. Det skal være plass til koblingsklemmer i platen. Den må ikke inneholde karbon eller metallfragmenter eller andre ting som leder strøm på avveier. Det er IKKE gulvleverandør som bestemmer produktvalg i den elektriske installasjonen som f.eks isolasjonsplater! Produkter i den elektriske installasjonen skal ivareta flere ting som sikkerhet og varmerefleksjon/isolasjon og bør være tilpasset og testet sammen med den type varmefolie du installer. Der det er krav fra toppgulvleverandør om trykkfasthet opptil 20t/kvm benyttes Elpron, der det er krav om opptil 30t/kvm benyttes F-board.
 2. VARMEFOLIE: Legges varmefolie med for stor avstand mellom foliebreddene medfører dette at kunde opplever kalde felt. Folien skal ligge med ca 2cm avstand mellom kobberskinnene.
 3. TAPE: Vi ser det i noen tilfeller benyttes tape som ikke er egnet i varmeinstallasjonen. Tape kan inneholde ledende materialer eller lim som er elektrisk ledende. Derfor lages og leveres det godkjent tape fra leverandør av varmefolien. Det er krav til funksjon og elektrisk isolasjonsverdi for tape som benyttes i elektrisk installasjon, også i varmegulv. I ett foliegulv benyttes godkjent endeforseglingstape for isolasjon i foliens klippefelt samt en vulkhybrid for isolasjon av koblingsklemmer. Pakketape, gaffa, gorilla, elektrikertape, kontortape etc skal ikke benyttes
 4. PLAST: Plast som benyttes i varmegulv skal ha en tykkelse på 0,2mm og ett smeltepunkt på minimum 70 gr.C Dette betyr da at byggplast med tykkelse 0,15mm ikke er godkjent. Det er installatør sitt ansvar å installere plasten som er en del av den elektriske godkjenningen i oppbygging av komfortgulv.
 5. Koblingsklemmer MÅ være riktig type iht valgt type folie og skal kobles med godkjent og kalibrert koblingstang.
 6. TERMOSTAT: Det skal benyttes en termostat egnet for lavtbyggende varmegulv. Gulvføler skal installeres og kalibreres iht toppgulvleverandørs krav. Termostaten bør være bygget opp med tanke på kvalitet og være nøyaktig. Det er også lurt å tenke på plassering av termostaten i rommet samt at termostaten bør indikere at det er installert gulvvarme!

Ble det vanskelig? Neida, hvis dere bruker produkter fra samme leverandør er dere sikret et bra resultat og produkter som passer sammen og ikke minst er egnet og ivaretar sikkerheten. Vi som leverandør bistår med prosjektering, råd og tips. Bare spør oss.

Eksempler
Nedenfor kan du se noen eksempler på oppbygging av gulv med parkett/laminat på toppen.
Følgende gjelder for alle eksempler: Total varmemotstand over varmefolien må ikke overstige R=0,15 m2K/W.
Valgt toppgulv må ikke inneholde metall, karbon, eller ledende materialer.
Last ned: komplett monteringsanvisning.
Last ned: hurtigguide.

Undergulv med standard gulvspon

 1. Eksisterende spongulv standard 22mm for tørre rom
 2. Elpron 6mm isolasjonsplate, trykkfasthet 20t/kvm eller F-board 30t/kvm
 3. Varmefolie Elflex (ca. 2 cm avstand mellom kobberskinner)
 4. Plast for mekanisk beskyttelse
 5. Parkett/laminat

Undergulv med fuktbestandig spon

 1. Eksisterende spongulv fuktbestandig 22mm
 2. F-Board 6mm, trykkfasthet 30t/kvm
 3. Varmefolie Elflex (ca. 2 cm avstand mellom kobberskinner)
 4. Plast for mekanisk beskyttelse
 5. Parkett/laminat

Undergulv av betong/fliser eller annet elektrisk ledene undergulv

 1. Eksisterende betongplate eller annet elektrisk ledende undergulv
 2. Plast (for å sikre klasse 2 installasjon)
 3. Elpron 6mm isolasjonsplate, trykkfasthet 20t/kvm eller F-board 30t/kvm
 4. Varmefolie Elflex (ca. 2 cm avstand mellom kobberskinner)
 5. Plast for mekanisk beskyttelse
 6. Parkett/laminat

Undergulv med gulvbelegg, limrester eller lakk/produkter som inneholder løsningsmidler

 1. Eksisterende gulv med gulvbelegg eller produkter inneholdende løsningsmidler
 2. Isolerende plast
 3. Elpron 6mm isolasjonsplate, trykkfasthet 20t/kvm eller F-board 30t/kvm
 4. Varmefolie Elflex (ca. 2 cm avstand mellom kobberskinner)
 5. Plast for mekanisk beskyttelse
 6. Parkett/laminat

Løsning for toppgulv med ønske om heldekkende tepper, gulvbelegg, klikkvinyl, tynne laminater etc

Alle løsninger kan benyttes der det skal installeres vegg til vegg teppe eller vinylklikk, belegg etc men det må da installeres ett mellomgulv som vår Heat Pak 7 eller tilsvarende. Total varmemotstand over varmefolien må ikke overstige R=0,15 m2K/W

Produktoversikt

ProduktEl.nr
Elflex Tutum termostat5406205
6mm Elpron5450815
3mm Elpron5450814
F-Board isolasjonsplate5450908
PE-plastfolie5450904
Heat Pak 75450906
Elflex varmefolie mk-5 102/605450800
Elflex varmefolie mk-5 60/605450801
Elflex varmefolie mk-5 40/605450809
Tilkoblingsklemme AMP5450810
Tilkoblingsledning blå 1,5mm, lengde 25m5406203
Tilkoblingsledning brun 1,5mm, lengde 25m5406204
Tilkoblingsledning blå 1.5mm, lengde 50m5450816
Tilkoblingsledning brun 1.5mm, lengde 50m5450817
Tilkoblingsledning blå 2.5mm, lengde 50m5450818
Tilkoblingsledning brun 2.5mm, lengde 50m5450819
Vulkpads5411098
Endeforseglingstape5411099

Ingen kommentarer

You can be the first one to leave a comment.

Legg igjen en kommentar