Haraløkka barnehage
Haraløkka barnehage

Varme i barnehage

Haraløkka Barnehage

Konsulent Team as/Elflex ble forespurt fra firma Malthus Uniteam om leveranse av varme til kontainerbarnehage hjemmehørende i Oslo kommune, Haraløkka barnehage.

Barnehagen var en såkalt midlertidig barnehage, ikke så godt isolert, og de måtte i enkelte kuldeperioder plassere gummimatter på gulvet på grunn av kuldegjennomslag. Det var selvfølgelig ønske om gulvvarme og forespørselen gjaldt Elflex varmefolie da denne er et meget anerkjent folieprodukt og samtidig har godkjenning for bruk i barnehager. Dette er nok absolutt en av de beste måtene å varme opp et rom, men i barnehager er lavtbyggende gulvarme en utfordring pga. sakkosekker, madrasser og våte parkdresser etc. på gulvet, som fort kan overopphete varmeelementene.

Sammen med installatøren, Elkomfort AS, ble gulvene målt med thermokamera som viste 12-14 grader på gulvflatene ved minus 6 grader utendørs. Ingen tvil om at temperaturen måtte opp for å unngå kalde og syke barn. Eksisterende løsning var helt klar for dårlig og vi ønsket å unngå bruk av frittstående varmekilder. Det er ingen tvil om at varmeelementer bør være skjult og plassert på en slik måte at overoppheting og tildekking av varmeelementet ikke er mulig. Etter vurdering av ulike typer IR-varme kom vi frem til at IR-takvarme var den beste løsningen. I taket var det montert T-profilhimling i soner i de enkelte avdelinger i barnehagen, noe som ga oss muligheten til å foreslå varmeelementer plassert i T-profilhimlingen.

Brukerne av lokalet var litt skeptisk til varme i tak når det var gulvet som var kaldt og vi foreslo derfor at vi sammen med installatøren kostnadsfritt prøvemonterte takkassetter i T-profilhimling for en praktisk test. Dette er varmepaneler som passer inn i T-profiltaket og som ser tilsvarende ut som de eksisterende takplatene. Enkel og effektiv montasje og prisgunstige produkter. Takkassettene blir styrt av trådløse termostater for enkel og kabelfri montering i eksisterende installasjoner.

Haraløkka barnehage, styringsenhet
Haraløkka barnehage, styringsenhet

Etter montering og igangsettelse ble gulvene på nytt målt med thermokamera, og denne gangen viste temperaturen 22-23 grader. Dette er en lavtemperert IR-varme, varmen «stråler» ut fra varmeelementet og varmer den flaten varmestrålingen treffer. Akkurat som solen! Derfor blir gulvet varmt når varmeovnen er i taket. Det er flatene som blir varme, ikke luften, noe som medfører et bedre inneklima enn f.eks. en panelovn eller varmepumpe som varmer opp luften og forbrenner støv.

Etter en vellykket prøveperiode ble det tatt en avgjørelse om å montere tilsvarende ved alle avdelinger i barnehagen. Dette ble en lykkelig løsning for alle parter. Kostnadsmessig er dette også meget gunstig i forhold til f.eks. gulvvarme eller andre luft/pumpe-løsninger, både med tanke på produktkostnad, installasjonskostnad og ikke minst forbruk av energi på kun Ca. 50-60W pr.m2! Dette er uten tvil den mest effektive og kostnadsbesparende måten å varme opp utfordrende lokaler med dårlig isolering.

Vi gratulerer Haraløkka Barnehage med en god og varm løsning som vil virke i mange år uten behov for service eller andre vedlikeholdsutgifter.

Praktisk info om leveransen:

  • Prosjektansvarlig: Konsulent Team AS/Elflex
  • Importør: Konsulent Team AS/Elflex
  • Installatør: Elkomfort AS
  • Varmekilder: EL.nr: 54 509 51 Ecosun TP-600W + El.nr: 54 509 76 Ecosun E 300W Hvit
  • Termostat: El.nr: 54 511 65 Watts V22 trådløs
  • Mottager: El.nr: 5451166 Watts V23, trådløs mottaker
  • Installert effekt: 58W pr.m2